Politika privatnosti

Sajt putujte.ba poštuje privatnost svih korisnika i shodno tome se obavezuje da će se pridržavati svih propisa vezanih za zaštitu privatnosti.

Sajt putujte.ba prikuplja i koristi informacije sa korisnicima sajta putujte.ba u skladu sa ovom politikom privatnosti. Ukoliko se korisnik ne slaže sa ovom politikom privatnosti, on nije dužan koristiti usluge sajta putujte.ba.

Informacije koje sajt putujte.ba prikuplja:

  1. Informacije koje korisnik daje prilikom registracije na sajt putujte.ba: ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon.
  2. Informacije koje korisnik daje prilikom korištenja usluga sajta putujte.ba: podaci o rezervaciji, historija rezervacija, komentari.
  3. Informacije koje se prikupljaju automatski: IP adresa, informacije o pregledaču, informacije o posjeti sajtu putujte.ba.

Sajt putujte.ba koristi informacije sa korisnicima sajta putujte.ba u sljedeće svrhe:

  1. Za pružanje i poboljšanje usluga sajta putujte.ba
  2. Za odgovor na pitanja korisnika i za podršku korisnicima
  3. Za komunikaciju sa korisnicima sajta putujte.ba (npr. e-mail obavijesti)
  4. Za analizu podataka i prilagodbu sadržaja sajta putujte.ba
  5. Za marketinške aktivnosti.

Sajt putujte.ba će prikupljene informacije korisnika koristiti u skladu sa ovom politikom privatnosti i neće ih prodavati ili davati trećim stranama bez prethodnog pismenog odobrenja korisnika, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom ili ako je to neophodno za pružanje usluga sajta putujte.ba.

Sajt putujte.ba će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu prikupljenih informacija korisnika, međutim, sajt putujte.ba ne daje garancije za tačnost, potpunost ili aktuelnost informacija objavljenih na ovom sajtu. Sajt putujte.ba ne odgovara za bilo kakve štete nastale kao rezultat neispravnosti ili neažurnosti prikupljenih informacija.

Sajt putujte.ba zadržava pravo da promijeni politiku privatnosti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Ukoliko dođe do promjena u politici privatnosti, sajt putujte.ba će objaviti novu politiku privatnosti na svom sajtu.

Korisnik se obvezuje da će poštovati ovu politiku privatnosti prilikom korištenja sajta putujte.ba. Ukoliko se korisnik ne slaže sa ovom politikom privatnosti, on nije dužan koristiti usluge sajta putujte.ba.